Атадан бала, мойыннан жаға озбайды.

#Ата - ана туралы