Аздың ашпын дегеніне нанба,
Көптің тоқпын дегеніне нанба.

#Ас туралы