Байда пейіл болса,
Кедейде мейір болады.

#Байлық туралы