Бақ таздың басына,
Пұшықтың мұрнына қонады.

#Бақыт туралы