Балық жеген бағыбас,
Жан-жағымен қағыспас.

#Ас туралы