Быламық бетінен суыйды,
Көже түбінен суыйды.

#Ас туралы