Білегіңе сенбе, біліміңе сен.
Латын әліпбиінде:
Bilegińe senbe, bilimińe sen.

#Білім туралы