Білімді бесіктен тесікке дейін ізде.
Латын әліпбиінде:
Bilimdi besikten tesikke deıin izde.

#Білім туралы