Білімсізден де бір іс өтер,
Білімдіден де бір іс өтер.
Латын әліпбиінде:
Bilimsizden de bir is óter,
Bilimdiden de bir is óter.

#Білім туралы