Біреуің бас, біреуің аяқ бол,
Біреуің құйрық, біреуің қанат бол.
Латын әліпбиінде:
Bireýiń bas, bireýiń aıaq bol,
Bireýiń quıryq, bireýiń qanat bol.

#Бірлік туралы