Бірлік болмай, тірлік болмас.
Латын әліпбиінде:
Birlik bolmaı, tirlik bolmas.

#Бірлік туралы