Бірлікті ел бұзылмас.
Латын әліпбиінде:
Birlikti el buzylmas.

#Бірлік туралы