Деңгене жесең етті,
Сүйегі жыртар бетті.

#Ас туралы