Екі кісі бейім тұрса,
Есті кісі кейін тұрады.

#Адам туралы