Ел шаруасыз болмас,
Ер жарасыз болмас.

#Батырлық туралы