Жемес жерде ет бар,
Ішпес жерде су бар.

#Ас туралы #Су туралы