Етік жамағанды көрдік,
Тақия жамағанды көрмедік.

#Жоқшылық туралы