Ішкені алдында, ішпегені артында.
Латын әліпбиінде:
Ishkeni aldynda, ishpegeni artynda.

#Байлық туралы