Қарау адам күншіл,
Мекер адам міншіл.

#Адам туралы