Қасық тары ботқа болмас,
Ботқа болса да, жұртқа жетпес.

#Ас туралы