Киім ауыр болмайды,
Азық ауыр болмайды,
Ақыл ауыр болмайды.

#Ақылды мен ақымақ туралы