Киіміне қарап қарсы алады,
Ақылына қарап шығарып салады.

#Адам туралы