Кісі елінде күркірегенше, өз еліңде дүркіре.

#Азамат, жігіт, ер туралы