Үйдегі есепті базардағы сауда бұзады.

#Базар туралы