Есебін тапқан жігітке,
Ердің құны сөз емес.

#Азамат, жігіт, ер туралы