Кісі кірмеген үй көрмен тең,
Ішілмеген ас умен тең.

#Ас туралы