Қой еркесі - серке,
Ел еркесі - ер.

#Батырлық туралы