Бай бастас,
Би құлақтас,
Батыр қандас.

#Батырлық туралы