Көп оқыған білмейді,
Көп тоңыған біледі.

#Білім туралы