Қыдырып жеген жамбастан,
Шақырып берген жауырын артық.

#Ас туралы