Қыз алмаған жігіттің,
Қырық қызда дәмесі.

#Азамат, жігіт, ер туралы