Лашығы жоқ орданы аңсайды,
Желері жоқ жорғаны аңсайды.

#Жоқшылық туралы