Молданы мазарда көр,
Делдалды базарда көр.

#Базар туралы