Ойхой,дүние серуен,
Адам бір көшкен керуен.

#Адам туралы