Ат жақсысын мақта,
Адам жақсысын жақта.

#Адам туралы #Жылқы (ат) туралы