Өз ақылың ақыл-ақ,
Кісі ақылы шоқырақ.

#Ақылды мен ақымақ туралы