Саналы ерде сауыт бар,
Санасыз ерде қауіп бар.

#Батырлық туралы