Шеберден - олжа, шешеннен - сауға.

#Би - шешендік туралы