Тәуекел бас жарады,
Бас жармаса, тас жарады.

#Батылдық туралы