Тегінде бар тегі озар.
Латын әліпбиінде:
Teginde bar tegi ozar.

#Ата - ана туралы