Жамандықпен ісі жоқ,
Шығады бір күн кісі боп.

#Азамат, жігіт, ер туралы