Жерге шыққан жемістен,
Жетіссең де бір аса.

#Ас туралы