Жерге шыққан жемістен,
Жетіссең де бір аса.
Латын әліпбиінде:
Jerge shyqqan jemisten,
Jetisseń de bir asa.

#Ас туралы