Кем жесең, төрге шығарады,
Көп жесең - көрге.

#Ас туралы