Жолбарыстың артында тері,
Батырдың артында елі қалады.

#Батырлық туралы