Адам аласы - ішінде,
Мал аласы - сыртында.

#Адам туралы