Асырауын тапса адам болар,
Оқуын тапса білім қонар.

#Білім туралы