Жақындықты ат айырады,
Оқымағанды хат айырады.

#Білім туралы