Ат сүрінбей жер танымас,
Ер сүрінбей ел танымас.
Латын әліпбиінде:
At súrinbeı jer tanymas,
Er súrinbeı el tanymas.

#Батырлық туралы #Жер туралы