Ерден ердің несі артық?
Бір сөйлеген сөзі артық.

#Батырлық туралы