Ат үйірін сағынса,
Артқы аяғын қағынар.

#Батырлық туралы